Gwybodaeth Dosbarthu

Anfon Amseroedd ar gyfer archebion Rhodd a Nwyddau:

  • Ar hyn o bryd rydym yn anelu at anfon pob archeb o fewn 3 - 5 diwrnod gwaith i'n cwsmeriaid osod eu harcheb
  • Rydym yn defnyddio gwasanaethau safonol y Post Brenhinol sy’n wasanaeth sydd ddim yn cael ei olrhain
  • Nid ydym yn derbyn archebion rhyngwladol, dim ond tir mawr Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn unig
  • Nid oes unrhyw archebion yn cael eu hanfon ar ddydd Sadwrn, dydd Sul na Gwyliau Banc gan fod ein swyddfa ar gau, bydd unrhyw archebion a gyflwynir ar y dyddiau hyn yn cael eu dewis a'u pacio ar y diwrnod gwaith nesaf

 Cost dosbarthu:

Pob eitem £3.95 yr archeb 

Mae canllawiau post safonol y Post Brenhinol o gwmpas 2-3 diwrnod gwaith ar gyfer dosbarthu o'r dyddiad y byddwch yn derbyn eich e-bost cadarnhau. Caniatewch amser ychwanegol ar adegau prysurach o'r flwyddyn.  

Yn anffodus ni allwn bostio ein heitemau dramor oherwydd y costau cynyddol a gweithredu gwerthiannau TAW trawsffiniol.   

Ein nod yw anfon pob archeb cynnyrch yn brydlon ar ôl derbyn archeb, o fewn 3 - 5 diwrnod gwaith. 

Mae yna adegau pan fydd amseroedd danfon yn newid oherwydd amgylchiadau annisgwyl, megis tywydd gwael neu gyfnodau prysurach o'r flwyddyn. Byddwn yn ymdrechu i roi cymaint o wybodaeth â phosibl i chi am unrhyw oedi wrth ddosbarthu os byddant yn codi.

Anfonir ein heitemau drwy wasanaethau safonol y Post Brenhinol. Nid yw hwn yn wasanaeth sydd yn cael ei olrhain.  

Pob eitem £3.95 yr archeb. 

Ni allwn bostio y tu allan i'r DU oherwydd y cynnydd mewn ffioedd a dyletswyddau.  

Nid oes unrhyw archebion yn cael eu hanfon ar ddydd Sadwrn na dydd Sul, mae unrhyw archebion penwythnos yn cael eu prosesu ar y dydd Llun (neu'r diwrnod gwaith nesaf os yw'n Ŵyl Banc cyhoeddus).

Shopping Cart
cyCymraeg
Scroll to Top