Shelter cymru merchandise
2

SIOP AR-LEIN SHELTER CYMRU

Rhowch rhodd o ‘gartref’

Siopwch ein amrywiaeth o anrhegion, eitemau wedi’u gwneud â llaw a nwyddau brand Shelter Cymru i helpu i gyllido ein gwasanaethau cyngor a chymorth ar draws Cymru.

Codwch eich sanau…

…a rhoi terfyn ar yr argyfwng tai. Rydym wedi creu partneriaeth gyda Corgi i gynyrchu’r sanau o ansawdd uchel hyn. Moethus, cynaliadwy a wedi’u gwneud yng Nghymru 

Rydym yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel a sefydlog

Cymorth Cyfreithiol

Mae ein tîm o gyfreithwyr yn cynnig cyngor cyfreithiol arbenigol, yn helpu i ymladd yn erbyn adfeddiant a throi allan, a gallant fynychu’r llys i amddiffyn pobl sydd mewn perygl o golli eu cartref.

Cyngor ar dai ar-lein

Mae gan ein tudalennau cyngor ar-lein gyngor cyfredol, arbenigol ar dai ynghylch y rhan fwyaf o broblemau tai

Llinell gymorth cyngor brys

Ein llinell gyngor brys yn aml yw’r man cyntaf i bobl sy’n wynebu argyfwng tai yng Nghymru

Siopwch dros Gartref

Credwn mai cartref yw popeth.

Bydd pob archeb o Siop Ar-lein Shelter Cymru yn helpu i godi arian hanfodol ar gyfer ein gwaith. Fedrwch chi ein helpu i ateb galwad i’n llinell gymorth frys, darparu cymorth cyfreithiol i rywun sy’n wynebu cael ei droi allan, neu helpu teulu sy’n wynebu cyfnodau anodd i gadw to uwch eu pen.”

Social-housing-explainer-page-image-scaled-1
Shopping Cart
cyCymraeg
Scroll to Top