Cysylltwch â ni

Oes gennych chi gwestiwn am rywbeth sy'n gysylltiedig â'n siop ar-lein neu eitem benodol?

Edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin i gael atebion i gwestiynau cyffredin am eitemau, archebion, cludiant a mwy.

Os oes gennych chi gwestiwn am ddychwelyd eitem, ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin i gael gwybodaeth am ddychwelyd eitem neu gael ad-daliad.  

Os oes gennych chi gwestiynau am gludiant, edrychwch ar ein tudalen gwybodaeth am gludiant.

Angen help o hyd?

Os na allwch chi ddod o hyd i'r ateb sydd ei angen arnoch chi neu os oes gennych chi adborth am ein siop ar-lein, cysylltwch â ni

Waeth a oes gennych chi air o ganmoliaeth, sylw neu hyd yn oed gŵyn, gallwch ddibynnu arnom ni i helpu. Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd y gallwn ni wella ac allwn ni ddim gwneud hynny heb eich cymorth chi, felly bydden ni wrth ein bodd yn clywed gennych!

Gallwch gysylltu â ni yn un o’r ffyrdd canlynol:

Ffôn: 01792 483003

E-bost: [email protected]

Noder: Mae'r mewnflwch a'r llinell ffôn hon yn cael eu monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener 9-4.30, felly os byddwch chi'n cysylltu â ni ar y penwythnos, byddwn yn ymateb ar y dydd Llun (oni bai ei fod yn ŵyl y banc; os felly, byddwn yn ymateb ar y diwrnod gwaith nesaf)

Dylech ganiatáu dau ddiwrnod gwaith i ni ymateb.

Shopping Cart
cyCymraeg
Scroll to Top