Polisi Dychwelyd

Mae Siop ar-lein Shelter Cymru yn cynnig polisi dychwelyd 30 diwrnod ar gyfer rhoddion sydd ddim yn darfod, eitemau Nadolig a nwyddau, sy’n cychwyn ar ôl derbyn yr eitem. Dylid dychwelyd yr holl nwyddau diangen yn yr un cyflwr ag y'u derbyniwyd. Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

Ceisadau dychwelyd ar gyfer rhoddion sydd ddim yn darfod, eitemau Nadolig a nwyddau mae’n rhaid i’r rhain gael eu prosesu gan ein tîm cymorth cwsmeriaid. Ebostiwch [email protected] i ofyn am eich ad-daliad neu gyfnewid.

Mae gennych hawl gyfreithiol i ddychwelyd unrhyw eitem nad yw’n cyd-fynd â’r disgrifiad ar ein gwefan, nad yw’n addas i’r diben y’i bwriadwyd, neu os nad yw o ansawdd boddhaol. Mae gennych hawl i gael ad-daliad os byddwch yn dweud hyn wrthym o fewn 30 diwrnod o dderbyn yr eitem, neu gallwch ofyn am eitem arall yn gyfnewid.  

Shopping Cart
cyCymraeg
Scroll to Top