Fy Archeb

A oes gennych ymholiad am eitem benodol? 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio rhestr cynnyrch yr eitem y mae gennych ddiddordeb ynddi. Dylai'r holl wybodaeth berthnasol fod ar gael yno. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani am unrhyw reswm neu os yw eich ymholiad yn fwy penodol, yna cysylltwch â ni drwy e-bost: [email protected] [email protected]

Gan fod ein heitemau Rhodd yn cael eu hanfon drwy bost safonol y Post Brenhinol, ni all ein cwsmeriaid eu holrhain drwy'r Post Brenhinol. 

Yn gyntaf, byddwch yn derbyn hysbysiad archeb drwy e-bost cyn gynted ag y bydd eich archeb yn cael ei gosod. Ein nod yw anfon pob archeb o fewn 3 - 5 diwrnod gwaith o'i dderbyn.  

Yna byddwch yn derbyn cadarnhad postio trwy e-bost cyn gynted ag y byddwn yn postio'ch eitem. 

I gael rhagor o wybodaeth am ddosbarthu, edrychwch ar ein tudalen gwybodaeth dosbarthu pwrpasol yma

Ychwanegir codau disgownt wrth y ddesg dalu, rhowch eich cod yn y blwch cerdyn rhodd a chod disgownt a ddangosir uwchben cyfanswm yr archeb. 

 Rydym yn derbyn y dulia talu isod: 

  • Apple Pay 
  • Google Pay 
  • Paypal 
  • American Express 
  • Visa debyd & credyd 
  • Mastercard debyd & credyd 
  • Maestro 

Dilynwch y ddolen hon i weld ein tudalen Gwybodaeth Cyflenwi yma

Ar gyfer pob archeb byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau'r post pan fydd eich eitem wedi'i hanfon.

Os yw'ch dyddiad dosbarthu amcangyfrifedig wedi mynd heibio, caniatewch ychydig ddyddiau ychwanegol i'ch archeb gael ei danfon (yn enwedig yn ystod amseroedd prysur). 

Gyda hyn mewn golwg, os yw'ch archeb yn dal heb gyrraedd, rhowch wybod i ni a byddwn yma i’ch helpu.  

Mae gan bob cwsmer yr hawl i ganslo eu harchebion o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad y gosodoch eich archeb. Mae hyn yn golygu y gallwch naill ai ganslo eich archeb cyn neu ar ôl iddo gael ei anfon.  

Os oeddech am newid/canslo eich archeb yna cysylltwch â ni drwy ein cyfeiriad e-bost neu ein rhif cyswllt. Os nad yw eich archeb wedi'i hanfon eto, gallwn ei newid ar eich rhan.  

Bydd angen i chi ddychwelyd eich archeb i ni a byddwn yn prosesu eich ad-daliad cyn gynted ag y byddwn yn derbyn yr eitem. 

Mae pob archeb nwyddau ac eitemau Rhodd yn cael eu postio drwy’r Post Brenhinol DU safonol. 

Ydym, rydym yn defnyddio pecynnau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. 

Shopping Cart
cyCymraeg
Scroll to Top